Metalno PLATNO za betonski prekid

NOSAČ MALTERA I PREKIDA U BETONIRANJU / STRECKMETALL FOLIJA-PLATNO

Pocinkovana rebrasta mreža se koristi za spoljašnje i unutrašnje radove, kao nosač maltera i za betonske prekide u sanaciji starih , kulturno- istorijskih objekata kao i u novogradnji.U Evropi je u upotrebi već više decenija i dokazala je svoju punu vrednost i nezamenjivost.

Proizvodi se u sledećim debljinama 0,25 / 0,30 / 0,50 / 0,75 mm i dimenzijama 60 x 250 cm.

Može da se proizvodi od Inox lima koji je postojan u hemijski opterećenim uslovima kad se koristi kao nosač maltera u Pivarama, Klanicama,mlekarama itd..

Najviše u upotrebi je mreža (Flachrip) 60 x 250cm (1,5m2) debljine lima 0,25mm, visina rebra 4mm, u paketu se nalazi 20 tabli (30m2).

Kao nosač maltera prilikom sanacije objekata sa drvenim i mešanim površinama umesto trske, za zatvaranje šliceva,malterisanja preko kamene, staklene vune, metalnih površina u cilju postizanja protivpožarne otpornosti od F30-A do F180-A i za malterisanje svih loših podloga koje ne prihvataju malter za sebe.

Kod drvenih podloga se fiksira pomoću “V” eksera koji obuhvati rebro i zakuca se u podlogu,kod betona,čerpića,siporeksa itd. se pričvršćuje pomoću tiple sa tanjirićem tako da se ukuca u podlogu pored rebra i dotegne pažljivo da rebro bude čvrsto priljubljeno na podlogu ali ne i deformisano, malter se nanosi u min. sloju od 1 – 2,5cm navlačenjem, nije potrebno prethodno nanošenje “šprica”.

Pocinčana mreža za prekide u betonu HIGH RIP dimenzija 44,5 x 200cm,visina rebra 21mm,razmak rebara 89mm i različitih debljina lima.

Koristi se za prekide betona kod izvođenja AB radova, temeljnih ploča, zidova, greda.

Montaža brza i laka , umesto drvenih gredica za podupiranje se mogu koristiti i komadi armaturnih šipki.Mreža nakon betoniranja jednog dela ostaje u betonu i stvara idealnu vezu za sledeći beton.Zbog šupljikave strukture koju HIGH RIP poseduje hidrostatski pritisak se svodi na 0 pa se i razmak oslonaca na klasičnu oplatu smanjuje.U odnosu na klasičnu oplatu s HIGH RIP-om se smanjuje rizik stvaranja vazdušnih jastučića na spoju starog i novog betona.

Znatna ušteda se ostvaruje i kroz to što jedna faza rada otpada, naime ugrađenu mrežu nije više potrebno vaditi kao oplatu koja bude zarobljena između dve zone armature i stvrdnutog betona što je vrlo mukotrpan posao.

Pored toga što se HIGH RIP koristi za prekide u betonu (osnovna namena) u praksi se često korist i tanka pocinčana mreža (FLACHRIP) za visine betona od 30cm bez dodatnih ojačanja a za visine preko 30cm koristi se armaturna mreža za ojačanje.

nosac 1nosac 2nosac 3nosac 4

nosac 5

idi na vrh / top

wp ecommerce - e-commerce wordpress