Vodootpornost oplate – BETONSKA CEV

SISTEM ZA PROLAZ ARMATURE KROZ OPLATU

Sistem cevastih fibrobetonskih elemenata koji se zajedno sa drugim priborom koristi da osigura zadati razmak oplate i spreči propuštanje gasa ili vode.

SISTEMA TUBO STOP CEM se sastoji od sledećih komponenti:
Tubo Stop Cem 125 o Tubo stop Cem Fix / ferobetonske cevi fiksne dužine 125cm
TAP – Cem / cementna kapa
Konen – Cem / rozeta
Kup – Cem / pvc veza
Beton – Kleber / betonski lepak

Na krajeve cevi se betonskim lepkom Beton Kleber pričvršćuje plastična Konen – Cem (Pvc rozeta).

Njena funkcija je da fiksira sistem za oplatu i sprečava propusnost betonskog elementa.

Njen spoljašnji prečnik je 22mm.

Pomoću Kup – Cem (Pvc veze) je moguće nastaviti betonsku cev ako nemate odgovarajuću dimenziju.

Ona se takođe mora zalepiti betonskim lepkom Beton Kleber.

Njen spoljašni prečnik je 22mm.

TUBO STOP CEM 125 – dužina od 125cm

tubo stop 1

TUBO STOP CEMFIX

Fibrobetonska cev unut. prečnika Ø 22mm i spolj. prečnika Ø 44mm u sledećim dužinama.

tubo stop 2

TAP – CEM

Fibrobetonska kapa za zatvaranje betonske cevi Tubo Stop Cem 125 i Tubo Stop Cem fix. Kapa se mora zalepiti posebnim betonskim lepkom Beton Kleber.

tubo stop 3

KONEN – CEM

Rozeta Ø 22mm osigurava savršeno pripajanje sa oplatom i armaturnom šipkom.

tubo stop 4

KUP – CEM

Plastični nastavak za povezivanje dva dela betonske cevi sistema Tubo Stop Cem 125 i Tubo Stop Cem Fix.

tubo stop 5

BETON-KLEBER

Specijalni dvokomponentni lepak od epoksilne smole koji se koristi za lepljenje delova cevi Tubo Stop Cem 125 i Tubo Stop Cem Fix kao i lepljenje Tap – Cem(betonska kapa), Konen – Cem( Pvc Rozeta) i Kup-Cem ( Pvc nastavak).

tubo stop 6

idi na vrh / top

wp ecommerce - e-commerce wordpress