Distanceri i pribor za beton

Plastični, betonski i metalni distanceri i pribor za beton
Katalog 2016

Katalog 2016
DOWNLOAD

Katalog 2017

Katalog 2017 
DOWNLOAD


PLASTIČNI, BETONSKI, METALNI DISTANCERI, PODMETAČI, NOSAČI, ODSTOJNICI ZA ARMATURU I PRIBOR ZA BETON

UPOTREBA DISTANCERA – VAŽNOST, PREDNOST I BENEFITI

Pravilan položaj armature (predviđen projektnom dokumentacijom ) u armirano-betonskim elementima i konstrukcijama, od velike i presudne je važnosti za bezbedno i trajno vršenje funkcije koja je predviđena za betonske elemente.

Ukoliko položaj postavljene armature u betonskoj konstrukciji na građevini ili u montažnom prefabrikovanom betonskom elementu ne odgovara predviđenom projektu. Moramo računati sa tim da takav betonski element ili konstrukcija neće imati projektovane karakteristike, već će one uvek, u većoj ili manjoj meri, biti narušene i umanjene.

Dugogodišnje iskustvo građevinske i prefabrikatne industrije u radu sa betonima dovela su do apsolutno potvrđenih činjenica o uzrocima koji utiču na prerano starenje betona. Kao najčešći krivac označeno je oštećenje zaštitnog sloja, usled čega dolazi do oksidacije armature u betonu i nestanka projektovanih neophodnih karakteristika čvrstoće i savijanja. U uslovima gradilišta nemoguće je kontrolisati rad svakog pojedinca, niti se može u potpunosti pouzdati u njihovu savesnost. Iz toga razloga su među građevincima uvek cenjena, jednostavna i jeftina rešenja koja podižu nivo garancije za izvedene radove.

Zbog svega gore navedenog za pravilan položaj armature i zaštitnog sloja prilikom betoniranja betonskih prefabrikovanih montažnih elemenata, betonskih zidova, betonskih ploča, betonskih temelja,podruma, greda itd.Koriste se plastični distanceri,betonski distanceri,metalni distanceri koji se kod nas nazivaju još i nosači za armaturu,podmetači armature,odstojnici za armaturu,graničnici za armaturu,žileti za šalovanje itd. Međutim bez obzira na naziv oni obavljaju istu funkciju u betonskom elementu. Od kvaliteta plastičnih,betonskih i metalnih distancera u mnogome zavisi i kvalitet gotovog betonskog elementa bilo da se radi o temelju,zidu, ploči,tunelu ili bilo kom drugom betonskom elementu.

Distanceri za beton se u najvećem broju slučajeva izrađuju od plastike, zbog čega predstavljaju mali izdatak prilikom investiranja radova, ali u velikoj meri doprinose kvalitetu izvođenja.Pored plastičnih distancera  proizvode se još i betonski distanceri i metalni distanceri koji se primenjuju u zavisnosti od zahteva projektne dokumentacije.

Plastični , betonski i metalni distanceri za beton su zbog svega gore navedenog postali neophodni sastavni deo pri izvođenju svih armiračkih radova, kako u industrijskoj, tako i u individualnoj gradnji.

Naša ponuda obuhvata sve elemente bez kojih se armiranje betona ne može zamisliti, a uz njih posao postaje lakši, brži i neuporedivo kvalitetniji. Spektar proizvoda je takav da svi koji su u poslu armiranja, izvođenja betonskih konstrukcija i livenja gotovih prefabrikovanih elemenata, mogu ovde naći sve što im je potrebno kako bi posao bio završen na najekonomičniji i najbezbedniji način.


idi na vrh / top

Posetite naš novi web sajt - www.srb-ct.rs

wp ecommerce - e-commerce wordpress