Podna ventilacija – KAPPAX sistemi

Inovativni sistemi za kreiranje vazdušnih međuprostora

MULTIKAPPAX H5: Maksimalna ventilacija za minimum slobodnog prostora

Jedna od prednosti korišćenja sistema MULTIKAPPAX H5 je da se on može primeniti gde god postoji minimum potrebne dubine. Može se lako ugraditi na gradilištu zahvaljujući sistemu spajanja a takođe ga je lako instalirati i na delimično pripremljenim površinama.

Krajnji cilj ovog proizvoda je, poput plutajućih podova, prenos tehnoloških postrojenja i sistema (električni vodovi, vodovodne cevi, kablovi za prenos podataka itd.) kao i krovna ventilacija.

Njihov sastav i oblik su od suštinskog značaja, ne samo zbog funkcije oslonca za košuljicu ili crep već i zbog pružanja potrebne toplotne i zvučne izolacije.

Ventilacija

Da bi se dobila efikasna ventilacija temelja, vazdušni prostor mora biti povezan sa spoljnom sredinom: ovo se postiže ugrađivanjem PVC cevi prečnika 80/120 mm u temelje u opsegu od 2-3 m.

Ako postoji nekoliko odvojenih sekcija ventilacionih prostora, razdvojenih na primer, kablovskim linijama, ove sekcije moraju biiti međusobno povezane kako bi se garantovala slobodna cirkulacija vazduha.


Posetite naš novi web sajt - www.srb-ct.rs

wp ecommerce - e-commerce wordpress