O nama

Kompanija „SRB Construction Technologies DOO“ (SRB-CT) je osnovana 7. februara 2011. godine. Kompanija je u potpunosti u vlasništvu njene matične kompanije SRB System Pty Ltd kojom upravljaju gospodin Robert Sladojević i gospodin Steven Girotto a koji su razvili SRB oplatne sisteme za prefabrikaciju (SRB Precast Formwork Systems) kao i sisteme za livenje na samom gradilištu (Site Cast Formwork Systems).

Robert Sladojević poseduje obrazovanje iz oblasti strukturalnog (građevinskog) inženjerstva sa preko 24 godina učešća i iskustva u građevinskoj industriji, uključujući i uspešno vođenje svojih izvođačkih radova u oblasti prefabrikacije, proizvodnje prefabrikata na gradilištu, oplata i betona kao i građevinske kompanije koja učestvuje u izgradnji domaćih / stambenih, komercijalnih, industrijski i vladinih projekata, uključujući škole i zgrade za posebne potrebe . Robert je inovator SRB tehnologija i proizvoda koji premašuju 21 patentiranih tehnologija.

Stiven Girotto je bio uključen u industriju prefabrikacije blizu 20 godina i uspešno vodio porodični biznis za prefabrikacijske poslove u Melburnu, u Australiji, pod nazivom Girotto Precast koji je izrastao do nacionalnog nivoa operacija sa pogonima za prefabrikaciju u Melburnu, Sidneju, Njukaslu, Brizbejnu, Pertu i Hobartu i kojeg je na kraju kupio Boral industries oko 2005 godine a sada je u vlasništvu kompanije Austral Group pod imenom Austral Precast.

Iskustvo u industriji u kombinaciji sa tehničkim obrazovanjem omogućilo je osnivačima kompanije da razviju veoma neobične i moderne tehnologije izgradnje koji su razvijene iz perspektive potreba i zahteva industrijske operative. Ove tehnologije se razvijaju da bi pronašle i rešile probleme i operativne poteškoće koje se javljaju u pomenutim industrijama ,a na koje su i Robert i Steven u svom poslovanju takođe naišli, kao i da bi učinili sistem daleko jednostavnijim i lakšim za korišćenje, smanjili greške, poboljšati kvalitet proizvoda i efikasnost proizvodnje a istovremeno omogućili daleko veću fleksibilnost prilagođavanja promenama dizajna elemenata, bez velikih kapitalnih troškova opreme.

Njihov rešavački pristup razvoju SRB oplatnih tehnologija je imao veliki uspeh u Australiji, gde su SRB Precast i Site Cast oplatni sistemi zauzeli više od 70% tržišnog udela u veoma kratkom roku što se može direktno pripisati njihovoj filozofiji i pristupu razvijanja novih proizvoda i tehnologija koje obezbeđuju realna i jednostavna, isplativa rešenja za proizvodne probleme umesto stalnog tradicionalnog odgovora dobavljača industrijske opreme o kompleksnoj, teškoj i veoma skupoj mehanizaciji.

Direktori naše australijske matične kompanije su pronašli u Evropi zatvoreno tržište kada su u pitanju metodi gradnje i uvideli potrebu i neophodnost da se evropsko tržište otvori i spoljnim tehnologijama i načinima gradnje. Shodno tome, SRB-CT je osnovan kao pokretačka snaga za dovođenje u Evropu novih i modernih građevinskih tehnologija, metodologija i proizvoda.

SRB Systems Pty. Ltd. osniva kompaniju SRB- CT DOO u Srbiji kao bazu za aktivnosti distribucije inovativnih australijskih tehnologija u Evropi. Lokacija Srbije i njena demografija učinile su je idealnim izborom za našu bazu, kao centralizovane lokacije između Istoka i Zapada Evrope preko koje bi mogli da integrišemo naše nove tehnologije izgradnje u evropsku građevinsku industriju

Firma SRB-CT je prvobitno bila isključivo koncentrisana na uvođenje i distribuciju na evropsko tržište vrlo jedinstvenih i upečatljvih SRB Precast i Tilt-Up sistema(SRB Spartan i Titan- Precast sistemi i Panelware i Tiltform- Site Cast sistemi) koji se koriste u proizvodnji prefabrikovanih betonskih elemenata i kao takvi predstavljaju avangardu u građevinskoj industriji Evrope i šire, a ostaju naši vodeći proizvodi.

Preko naše matične kompanije „SRB Systems Pty Ltd’’ , na evropsko tržište počinju da se uvode nove tehnologije kao što su „Stencil Beton“ i sa tim povezani betonski alati i oprema iz Australije, kao alternativa našem trenutnom načinu popločavanja (Behaton) ,kao i ostali načini obavljanja naših građevinskih radova, sa znatno korisnijim efektima i rezultatima.
U skladu sa tim, SRB-CT se angažuje u prodaji novih i modernih materijala, alata i tehnologija poreklom iz Australije u nameri da obezbedi veću raznolikost i modernizaciju naših građevinskih metoda i procesa.

Naš dugoročni cilj je modernizacija i poboljšanje evropske građevinske industrije naročito istočnoevropske i to kroz uvođenje ovih novih načina gradnje, proizvoda i tehnologija.

Uvođenje Stencil betona omogućava nam da proizvodimo dekorativni beton koji je daleko superiorniji od standardnog betona i betonskih ploča (Behaton), po istim proizvodnim troškovima i troškovima ugradnje kao kod Behaton-a . Ovaj oblik dekorativnog betona ima daleko više prednosti i poboljšanih karakteristika u odnosu na betonske ploče (Behaton), čak i previše da bi ih izložili detaljno u ovom pregledu, te samim tim unapređuje naše društveno okruženje bez dodatnih troškova – samo uvođenjem novih naprednih proizvoda i postupaka.
Uvođenje još jedne nove tehnologije iz Australije, Zipbolt tehnologije, izuzetno poboljšava načine povezivanja i postupke u stolariji i industriji nameštaja, značajno unapređujući kvalitet proizvodnje, brzinu i efikasnost kao i sposobnost da se omogući brza i jednostavna ugradnja proizvoda na licu mesta.

Spartan i Titan magnetni oplatni sistemi za prefabrikaciju, naši vodeći proizvodi, su izuzetno moderni oplatni sistemi, ne samo kao moderni proizvodi, nego predstavljaju i potpuno nove i upečatljive metode proizvodnje prefabrikovanih elemenata na ekonomičan način u poređenju sa trenutno visoko mehanizovanim evropskim metodima koji nisu previše elastični u prilagođavanju odstupanjima u dizajnu i promenama i najčešće prisiljavaju industriju da proizvodi vrlo sličan tip i stil građevina i kroz ove načine proizvodnje prefabrikovanih elemenata ne uspeva da na vrlo ekonomičan način uvede promene u dizajn elemenata.

SRB Systems obezbeđuje isplativu alternativu ovim teško mehanizovanim evropskim metodima i čini je dostupnom za daleko više ljudi jer trenutno visoko mehanizovani evropski fabrički sistem zahteva ogroman kapitalni izdatak za osnivanje, ograničavajući pristup toj industriji samo ljudima ili entitetima sa pristupom krupnom kapitalu, dok australijski Spartan i Titan sistemi ne zahtevaju veliki izdatak kapitala i stoga su daleko pristupačniji za nove i početne poslove sa prefabrikatima i nude sistem koji je veoma fleksibilan u svom proizvodnom dizajnu , sa kapacitetom za visoku efikasnost proizvodnje, jednostavan za korišćenje i veoma pristupačan!

Uvođenje novih i modernih oplatnih sistema za livenje na samim gradilištima omogućava izvođačima radova da se betonski elementi liju i slažu na gradilištima, umesto što se proizvode u fabrikama a prelaz na ovaj sistem će revolucionisati građevinsku industriju u Evropi. Pošto je Evropa do sada bila okrenuta samo ka sebi, takve tehnologije, na našu štetu, nikada nisu uvedene u Evropu, a ovi načini izgradnje su dokazali i na tržištima poput Australije i SAD da imaju potencijal da smanji ukupne troškove građevine u izgradnji i do 30% u odnosu na tradicionalne metode kao i tradicionalne načine izgradnje sa prefabrikovanim elementima. Mogućnost da se proizvede ekonomičnija zgrada će imati ogroman uticaj na naše tržište, ekonomiju i način života zbog čega Evropa ne treba da traži nove tehnologije i ideje samo unutar sebe, već da se otvori za alternativne tehnologije, građevinske metode i proizvode koji se uspešno koriste na drugim tržištima.

Iskreno se nadamo da ćemo našim naporima, uz podršku australijske matične kompanije – SRB Systems Pty Ltd,uspeti u ostvarivanju naših ciljeva i time stvoriti zdravu kompaniju koja će ,takođe, implementirati nove i moderne tehnologije u evropsku građevinsku industriju na korist svima nama.

SRB Construction Technologies DOO


kliknite zastavu Vaše države da bi videli ponudu proizvoda

idi na vrh / top

Posetite naš novi web sajt - www.srb-ct.rs

wp ecommerce - e-commerce wordpress